5h - Kulturforskelle

  
 "Vi kigger på kvalifikationer"
Minimize

Et antal elever på erhvervsskolerne har anden etnisk baggrund end dansk - ofte betegnet som "nydanskere" eller "tosprogede".
Når de forskellige brancher har brug for arbejdskraft, vil de få brug for at tiltrække og uddanne elever, uanset deres etniske baggrund. Erfaringen viser, at alle har noget at byde på! Man hører oftere og oftere, at virksomhederne "kigger på kvalifikationer, ikke på navne".
 

Eksempel Malermester Ove Laursen & Søn
 
Firma Ove Laursen har 9-12 ansatte, deraf 3 elever.
Abdel er en af dem.
”Det er rart at se, at uanset hvor træls opgaven er, så siger han: ’Den tager jeg’. Det er ofte det, der kendetegner en god håndværker. Abdel er flittig, arbejder koncentreret med opgaverne - han passer
sit job. Hvis Abdel har mulighed for at gøre noget for mig, så gør han det. Hvis det er overarbejde, som fx da vi havde en masse arbejde for DSB, som skulle udføres om natten - så er han på pletten”.
 
”Sidste år fik jeg sendt en julehilsen fra en kunde, som Abdel havde udført et job for i august. Det var
et foto til Abdel med en lille takkehilsen for et veludført arbejde. Når der kommer en fremmed, så bliver der nogle steder lagt ekstra mærke til, om de bestiller noget. De skal ofte bevise deres værd. Jeg tror faktisk, at Abdel er med til at mane eventuelle fordomme i jorden hos mine kunder”.
 
Læs mere om emnet på www.brugforalleunge.dk. Her kan du også downloade en brochuren "Der er meget at vinde, når du vælger rigtigt". Den er udgivet på flere sprog præsenterer 16 gode eksempler på virksomheder, der har vundet ved at tage en elev af anden etnisk baggrund ind.
 

  
 Religion
Minimize

Det at tale om religion behøver ikke at være et tabu.

Det kan koste overvindelse at spørge til noget, der opleves som en privatsag. Men hvis det sker med respekt og hensyn, kan der komme givende samtaler ud af det.

Som arbejdsgiver ønsker man ikke, at arbejdet bliver forstyrret unødvendigt af religøse handlinger. Det skal derfor være afklaret, hvilken holdning, der er til  fx bøn, hvis det sker i pauserne og ikke generer driften.

Det kan være en god ide at tale om, hvordan virksomheden håndterer forskellige helligdage og evt. faste.

  
 Flere elever med forskellig kulturbaggrund
Minimize

Enkelte virksomheder udtrykker bekymring ved at ansatte flere nydanske elever med hver deres kulturbaggrund. Der kan ligge skjult konfliktstof, som kan være svært for en oplærer at kortlægge.
På den anden side kan oplæreren ikke vide, om konflikter mellem elevers kulturopfattelse fra oprindelsesland faktisk vil få betydning for lige netop det unge mennesker, der står til ansættelse.

Hvis man har brug for rådgivning, kan man henvende sig til fx kommunen. Mange kommuner har integrationsmedarbejdere eller erfarne konsulenter på området. Man kan også vælge at tage stilling fra gang til gang og tage udgangspunkt i den enkelte elev, der måske skal ansættes.

Nogle større virksomheder oplever ikke problemer ved mødet mellem ansatte med forskellig kulturbaggrund, da de nydanske medarbejdere medvirker til at opbygge et fællesskab omkring arbejdet.

  
 Forskel mellem skole og virksomhed
Minimize

Antallet af tosprogede elever i erhvervsuddannelser er generelt er stigende. I erhvervsskolen er der  formodentligt flere andre nydanskere, som eleven har fulgtes med og måske har kunnet tale på sit modersmål med.

For nogle unge nydanske elever kan praktik-uddannelsen være det første møde med en "ren" dansk virkelighed. Måske er han eller hun endda den eneste medarbejder med anden etnisk oprindelse end dansk på arbejdspladsen.

Vi ved alle sammen, at det er svært at føle sig som den eneste, der er anderledes. Vis forståelse og skab forståelse hos dine kollegaer: Næsten alle kan føle sig anderledes ind imellem - også som dansker blandt danskere.

  
 Uskrevne regler
Minimize
I kan gøre det lettere for jeres nye kollega eller elev, ved at give en liste med husreglerne, se modul 2c.

Men ofte er det især de uskrevne regler, der gør det svært. Alle ved, hvad "man gør og "hvad man bare ikke gør", kun den nye er på glatis!
Det er svært at beskrive firmaets uskrevne regler, da de er meget normale for én selv. Måske er det heller ikke nødvendigt. Men husk at være overbærende, når de uskrevne regler overskrides i starten!

Bogtip
Læs om 30 "Uskrevne regler på det danske arbejdsmarkedet", skrevet af Mehmet Yüksekkaya, forlaget People's Press, 2007.
  
 Frivillige mentorer
Minimize

Frivillige mentorer kan gøre en forskel, ved at støtte eleven i både skoleperioder og i praktikperioder på privat basis.

Eksempel Social- og Sundhedsskolen i Århus

Her kan eleverne få tildelt en frivillig mentor under deres uddannelse. Skolen matcher erfarne personer med elever, der gerne vil have hjælp:

  • til det sproglige
  • til at bistå ved personlige problemer
  • til at forstå det danske samfund
  • eller noget andet der har med uddannelsen at gøre, og som kan være svært.

Du kan læse mere på SOSU Århus' hjemmeside.

brand

5 - Elevens læring

Login