5g - Talentudvikling

  
 Hvad er talent?
Minimize

Det er et stort spørgsmål, og selv eksperterne er uenige. Førhen var det en høj intelligenskvotient eller måske helt særlige sportslige evner, der gjorde, at man blev anerkendt. Men talent er meget mere.

Man har altid kendt til specielt dygtige håndværkere eller supergode teknikere. Og man har vidst, at nogle mennesker har helt særlige evner for omgang med andre mennesker. Andre klarer altid nye uventede udfordringer hurtigere end resten på arbejdspladsen.

Der er nu kommet fokus på, at et talent kan være mange ting og at talenter i håndværk, service og industri også kan fremmes.

Men særlige evner, motivation, engagement eller kreativitet i sig selv er ikke nok. Hvis eleven skal kunne præstere ud over gennemsnittet, skal omgivelserne være opmærksomme og være med til at fremme hans/hendes evner. Dette gælder for både skole- og virksomhedsforløbene.

Triademodellen, 2005 (Mønks) er én af de modeller, som forskerne har udviklet.

  
 Udfordringer til eleven
Minimize
Især talentfulde elever har brug for udfordringer, der fremmer deres udvikling. Spot eleven og find ud af, om han/hun skal have:
 • faglige udfordringer
 • personlige udfordringer
 • sociale udfordringer
Eksempler
En faglig udfordring er at begynde at give eleven mindre selvstændige faglige opgaver, og gradvist gøre dem mere omfattende og udfordrende.

En personlig udfordring kan fx være at inddrage eleven i vigtige beslutningsprocesser i den daglige planlægning på arbejdspladsen eller i firmaet.

En social udfordring er fx at give eleven ansvar for sig selv og andre samt at samarbejde og kommunikere.
  
 Udfoldelse og udfordringer
Minimize

Ét er klart: Selv det største talent vil ikke kunne spores, hvis eleven ikke få chancen for at udfolde sig.

Selvfølgeligt skal eleven beherske rutineopgaver og lære tingene fra bunden af. Men eleven skal også gives en chance for at vise, hvad han/hun kan.
 
Eksempel Richard Thomsen A/S, Brabrand
Hashi, 25 år, modtog bronzemedalje for sit svendestykke efter at have været i lære som klejnsmed hos Richard Thomsen A/S.

"Jeg har fundet ud af, at man kan, hvad man vil. Dengang jeg blev ansat i Richard Thomsen A/S, lovede jeg værkføreren, at jeg nok skulle få en medalje, hvis de ansatte mig. Det lykkedes for mig i år – og virksomheden er mindst lige så stolt, som jeg er".

Eksempel Nikolaj, i mesterlære til klejnsmed på Fyn
Lyt til den unge Nikaolaj. der godt kan lide at få udfordringer, og gerne også få hjælp undervejs.

Nikolaj: "Det gør også at man bliver mere engageret i virksomheden."

  
 Deltagelse i konkurrencer
Minimize
At deltage i en konkurrence kan fremme elevens faglige stolthed og sætte særlige mål for hans/hendes ambitioner.

Eksempel fra transportbranchen
Ved DM mesterskaberne får lærlingene mulighed for at vise, hvilket niveau og faglige kvalifikationer en transportuddannelse giver, og hvad de som fremtidens nye chauffører og lagermedarbejdere er i stand til.

Deltagerne bedømmes på:
 • kvalitet
 • sikkerhed
 • ergonomi
 • tidsforbrug
Lærlingene håndterer lastbiler, kraner, trucks og gaffelstablere i kampen om en plads på præmieskamlen.
Deltagelse i mesterskaberne er eftertragtet og nyder stor opbakning i transportbranchen.

Se mere om mesterskaber på SkillsDenmarks hjemmeside
  
 Videreuddannelse og karriere
Minimize
Allerede i løbet af elevens uddannelse kan du som oplærer få indflydelse på elevens senere karriere. Ofte vil en brancheerfaren faglært kunne se muligheder for elevens senere udvikling:
 • Måske er den unge særlig talentfuld inden for helt specielle grene i faget?
 • Findes der særlige kurser til at gøre ham/hende til en specialist?
 • Vil den unge være egnet til at supplere med en boglig uddannelse?
 • Er jeres elev evt. en skjult iværksætter?
Livslang læring er blevet et begreb. Det handler om at tænke fremad og at videreudvikle egne kompetencer i takt med erhvervets udvikling.
brand

5 - Elevens læring

Login