5d - Sprog

  
 Fagudtryk
Minimize

Uanset om jeres nye elev har dansk som modersmål eller ej, så vil der være mange faglige vendinger og udtryk, som eleven ikke forstår. Jeres fagsprog omfatter jo mere end fagbøgernes mest almindelige udtryk.

Forslag
  • Lav en liste over de vigtigste fagudtryk, som I bruger  
  • Brug tegninger, hvor fx engelske fagudtryk og de danske oversættelser er påført

De officielle fagudtryk
for fx værktøj eller råmaterialer har eleven nok allerede lært i skolen. Hvis ikke, fanger eleven dem nok hurtigt i starten af praktikopholdet. Men der vil løbende dukke udtryk op, som er nye.

De uofficielle fagudtryk er branchens egne "slang"udtryk. Det er ofte underforstået, at man kender dem. Fx ved alle i byggebranchen, at en "gummiged" er en dozer på gummihjul. Den slags ord bruges ofte kun mundtligt.

Når man mangler ord
: Man tænker ofte ikke nærmere over, hvorfor man gør, som man gør. Det sidder jo nærmest på rygraden. Men som oplærer er det vigtigt at sætte ord på sin handling, så har eleven nemlig bedre mulighed for at lære.
Ofte gentager man sig selv, også selv om eleven måske ikke helt forstår, hvad man mener. Som oplærer skal man øve sig i at forklare tingene på flere forskellige måder.
Men man skal også huske at bruge fagudtrykkene, i stedet for bare at sige "ræk mig lige den der".

Virksomheds egne fagudtryk: I har sikkert en lang række egne udtryk, som I bruger ofte:
  • Forkortelser
  • Interne betegnelser, fx en producents mærke der anvendes som samlebegreb for flere mærker
  • Hjemmelavede ord der dækker en arbejdsproces i virksomheden.
Som oplærer er det vigtigt at forklare, hvad disse udtryk dækker, så eleven har en chance for at forstå dem.

  
 At være flersproget
Minimize

De fleste bliver overraskede over, at det hører til undtagelsen, at mennesker er ét-sprogede. To- eller flersprogethed hører til i samfund med forskellige sproglige eller etniske grupper.

Danmark skiller sig ud sammen med Island og Japan som de samfund i verden, der er kendetegnet ved at være 'monokulturelle' og 'etsprogede'. Det at have dansk som sit andetsprog et relativt nyt fænomen i Danmark.

Danske sprogkundskaber nævnes ofte som et af de første krav til nydanske elever.

Gør jer klart inden ansættelsen, hvilke sprogfærdigheder virksomheden primært  har brug for:

  • Hvilke fagudtryk er nødvendige?
  • Skal man kunne læse dansk? Fx jeres interne nyhedsbreve eller kundeordre?
  • Skal man kunne skrive dansk? Hvis ja, i hvilket omfang og på hvilket niveau?
  • Hvad skal man kunne læse?

Afklar allerede i ansættelsessamtalen, om og hvordan eleven skal opkvalificeres sprogligt. Spørg, om eleven er indforstået med det. I har brug for, at eleven kender sit sproglige niveau og gerne vil lære mere dansk.

Download en række tips til håndtering af udfordringerne med flersprogede elevers dansk. Udarbejdet af SOSU praktikpladskonsulent Lis Heichendorff, Århus, 2008. 

brand

5 - Elevens læring

Login