5c - Informationssøgning

  
 Informationskilder
Minimize
En af dine opgaver som oplærer er at støtte eleven i at lære selvstændigt. Dette indebærer også, at eleven selv skal søge oplysninger ofte i forbindelse med produktanvisninger og produktvalg. Det kan være vanskeligt at orientere sig i den overflod af produktinformationer, som findes.

Derfor er det vigtigt for eleven at vide, hvor han/hun kan finde de rigtige informationer. En effektiv søgning i bøger, blade eller på Internettet kan spare tid.

Det kan være, at nogle af virksomhedens medarbejdere har en specialviden, som ikke umiddelbart findes andre steder. Eleven skal derfor opfordres til at være "nysgerrig" i dagligdagen og søge viden mange forskellige steder og på mange forskellige måder.
  
 Virksomhedens egne materialer
Minimize
Hvis der tidligere har været elever ansat, kan det være, at der allerede er udarbejdet informationsmaterialer, som kan bruges til oplæring.

Hvis ikke, så er det en god idé at samle og gemme materialerne, som du fremstiller til den nye elev. Genbrug kan være en god ting og sparer tid.

Virksomhedens egne informationsmaterialer kan også være materialer, som er fremstillet i anden anledning og med et andet formål, fx:
  •     Dokumentation af skader
  •     Kvalitetssikringsystemer
  •     Præsentationsmateriale til kunder
  •     En håndbog til de nye maskiner
  •     Produktanvisning
  •     Nedskrevne øvelser til eleven, inden han/hun bliver sluppet løs i produktionen
  
 Internettet
Minimize

Internettet er ved at erobre førstepladsen som informationskilde. Det gælder i højeste grad for de unge, der er vokset op med pc'en.

Men Internettet er også en tidsrøver og kan friste til omveje på nettet.

Udlever en liste med adresser på relevante hjemmesider til eleven.

  
 Kollegaerne
Minimize

Alle spørgsmål skal være tilladte. Erfarne kollegaer er guld værd, så henvis eleven til de kollegaer, der ved noget om det, som eleven har brug for at lære.

Husk at informere kollegaerne om, at eleven kan have brug for deres ekspertise. Der er altid nogle kollegaer, der er specielt gode til at opstøve nyheder eller finde frem til den helt særlige løsning af et problem.
 
Man bliver ikke fattig af at dele viden. Tværtimod, man får sikkert noget igen en anden gang. Og man får et godt arbejdsmiljø, hvis man generelt har åbenhed og vilje til at hjælpe hinanden.

  
 Fagblade, skolebøger, leverandørmaterialer m.m.
Minimize

I har helt sikkert en mening om kvaliteten af forskellige fagblade. Vis bladene til eleven og henvis eventuelt også til internationale blade.

Måske kan eleven bidrage med nogle forslag? Især hvis eleven kommer fra et land, som virksomheden ikke ellers er i kontakt med.

Det kan også være, at skolen har præsenteret eleven for nye fagblade.

Fagbøger/skolebøger
Tjek også de fagbøger, som bliver brugt i skolerne. Måske kan I få opdateret jeres viden?
Der findes flere erhvervsfaglige forlag. Ud over bøger og hæfter, tilbydes ofte også interaktive multimedia materialer. Se fx:

Se evt. også udenlandske forlag, der måske har udviklet materialer, som passer til jeres behov. Se fx:

Leverandørmaterialer
Leverandørerne stiller ofte læringsmaterialer til rådighed, fx:

•    Manualer
•    Prøver
•    Undersøgelser og statistikker
•    Interaktive læringsprogrammer (fx computeranimationer)
•    Oversigtstavler
•    Måleapparater

brand

5 - Elevens læring

Login