Hvad er kompetence?
Minimize
Når man som elev gennemfører en erhvervsuddannelse, så er det for at blive dygtig til et bestemt fag. Man kan også sige, at eleven udvikler kompetencer inden for et bestemt fagområde. Eleven udvikler sine kompetencer ved at få mere viden om faget (især på skoledelen) og ved at omsætte viden og oparbejde konkrete færdigheder (især praktikdelen).

Man taler om forskellige slags kompetencer:

•    Faglige
•    Almene
•    Personlige
 
En faglig kompetence kan fx være, at man er i stand til at vælge og bruge forskellige typer af værktøj korrekt, og at man kan anvende forskellige metoder.

En almen kompetence kan fx være, at man kan foretage beregninger og skrive tekster, samt at søge viden på internettet.

En personlig kompetence kan fx være, at man er i stand til at møde kollegaer og kunder på en positiv måde og er god til at samarbejde.
   
Til inspiration
Klik på listen til højre for download af et kompetenceindeks. Kompetenceindekset er et udvalg af kompetencer inden for temaer, man ofte støder på i virksomheder. Kompetenceindekset kan give inspiration til at beskrive de kompetencer, der er relevante i jeres virksomhed og for jeres medarbejdere.

Kilde: "Styrk Virksomheden", Arbejdsmarkedsrådet Århus Amt.

TIP: Prøv online-værktøjet "Min kompetencemappe", der et gratis redskab for få overblik over, hvad man kan:

•    Gennem tidligere uddannelse
•    På jobbet
•    Ved andre aktiviteter i fritiden

Mappen er en hjælp til, at man kan dokumentere og få anerkendt sin "realkompetence". Den kan bl.a. bruges af medarbejderen sammen med lederen i forbindelse med planlægning af efteruddannelse.

Der er særlige muligheder for virksomheder, som ønsker at igangsætte såkaldte "realkompetencevurderinger" blandt deres medarbejdere.
 

  
 De fire præstationsstandarder
Minimize
Eleven udvikler sig i løbet af sin uddannelsestid, både personligt og fagligt. Man kan beskrive niveauerne for de faglige områder på denne måde:

Ekspert
Eleven kan løse vanskelige arbejdsopgaver og argumentere for løsninger, også i nye sammenhænge. Eleven har overblik og deltager i processer. Støt eleven i at foretage kvalitetssikring.

Avanceret
Eleven kan vurdere problemer, planlægge, løse og gennemføre aktiviteter, også i ikke-rutinesituationer. Eleven tager selvstændigt ansvar og viser initiativ. Her fremmer du elevens kvalitetssans og kreativitet.

Rutineret
Eleven planlægger og gennemfører rutineaktiviteter, men sætter sig selvstændigt ind i mere komplicerede problemstillinger. Du forsøger at fremme elevens omstillingsevne.

Begynder
Eleven kan løse opgaver i kendte situationer eller mere komplicerede aktiviteter under vejledning. Her støtter du eleven i at blive mere selvstændig.

Klik på billedet for at downloade trappemodellen. 
  
 Praktikspiralen
Minimize

Eleven bliver gradvist dygtigere, efterhånden som skole- og praktikperioder bliver gennemført.

Hvornår i uddannelsesforløbet, eleven bliver en fuld arbejdskraft (svarende til en faglært), afhænger af både branche- og læreforhold. Men sidst i uddannelsesforløbet nærmer eleven sig et faglært niveau på de væsentligste arbejdsområder for faget.

Man kan beskrive udviklingen fra elev til faglært via en spiralmodel: Eleven bevæger sig i sit uddannelsesforløb fra "at være på sidelinjen" til "at blive en central medarbejder" på lige fod med de andre faglærte.

I begyndelsen af uddannelsen er eleven mest  "på sidelinjen" (yderst på spiralen). Det betyder, at eleven kigger på, går til hånde og løser rutineopgaver. Det er især i denne periode, at eleven kan risikere at falde fra. Eleven kan bl.a. miste motivationen pga. de mange rutineopgaver.

Længere henne i uddannelsen har eleven udviklet flere kompetencer og får derfor også et større ansvar (bevæger sig længere ind i spiralen). Opgaverne bliver mere sammensatte og sværere at løse. Dermed stiger også kravet om kompetenceudvikling hos eleven.

Sidst i uddannelsen nærmer eleven sig det faglærte niveau. Eleven indgår i arbejdsfællesskabet på lige fod med de faglærte (eleven har bevæget sig ind i centrum af spiralen).   

  
 Læringsstile
Minimize
Muligvis kender du udtrykket "læringsstil"? Det betyder, at vi har forskellige måder at lære på. Nogle lærer fx bedst ved at læse en tekst, andre vil hellere høre et foredrag. Nogle vil prøve det nye apparat med det samme, andre vil først se i instruktionsbogen. Nogle skal først have forklaret helheden og dernæst de enkelte trin i en arbejdsproces, og andre vil have det omvendt. Og så er der dem, der helst vil nørkle alene, i modsætning til dem der helst vil diskutere løsninger sammen med andre.
    Man skal altså være opmærksom på, at forskellige elever har hver deres foretrukne måde at lære på. Nogle lærer bedst via ørerne, andre gennem øjnene eller hænderne.

    Din opgave som oplærer er at observere eleven og give ham/hende mulighed for at lære på den måde, der passer bedst til elevens foretrukne læringsstil. Senere kan det blive relevant at udfordre eleven på andre måder at lære på.