5 - Elevens læring

  
 Hvad er vigtigt at huske
Minimize

Når man er meget erfaren, så gør man arbejdet nærmest uden at tænke over det. "Det sidder jo på rygraden".

Men eleven er nybegynder. Og som nybegynder har man brug for forklaringer, før man giver sig i lag med nye opgaver.

Hvad er det, man gør og hvorfor? Også selv om det virker lige til for oplæreren. Som oplærer skal man hele tiden huske sig selv på, at man er "ekspert". Det er eleven ikke.

  
 Nye kulturer kommer ind i virksomheden
Minimize

Eleven er mere end en arbejdskraft eller en person under uddannelse. Elevens baggrund har indflydelse på hans/hendes adfærd. Og det får betydning for oplæringen.

Nogle elever lærer rasende hurtigt. Ægte talenter. Med andre elever er der problemer. De mangler måske at få udviklet sociale kompetencer: De kan ikke komme op om morgenen. De er ikke så udholdende. De bruger mobiltelefonen ustandseligt. Og hvad gør man, hvis de har private problemer?

Flere og flere nydanske unge tager en erhvervsuddannelse. Det går godt for de fleste, når først de har fået en praktikplads. Den allerstørste del af dem får arbejde efter uddannelsen.

Under uddannelsesforløbet kan der være mange spørgsmål, der rejser sig hos oplæreren: Hvordan tackles elevens vanskeligheder med sproget? Skal man vide noget om religion? Hvad siger kollegaerne?

Unge i dag er vant til at være i centrum, og de forventer at blive hørt. Man kan synes, at de unge er meget forkælede, især sammenlignet med en ældre generation. Virksomhederne oplever ofte de unge som krævende. De stiller mange spørgsmål, og de vil have begrundelser for alt.

De fleste unge vil gerne "gøre en forskel", og de vil gerne være synlige over for kollegaer og kunder. Rutineopgaver er de ikke så meget for - men rutineopgaver er der jo i alle brancher.

Men sammenlagt synes de fleste virksomheder, at det er positivt at have elever: "Der kommer et friskt pust!" Derudover kan elever bringe ny viden med ind i virksomheden efter ophold på skolen.

brand

5 - Elevens læring

Login