4f - Trænerens roller

  
 Ansvar
Minimize

Træneren er i en særlig position og har flere roller. Træneren står mellem eleverne og ledelsen.

Desuden har træneren et moralsk ansvar for at  drage omsorg for eleven. Du kan bidrage til at forebygge:

 • Diskrimination pga. køn, hudfarve eller nationalitet
 • Mobning og/eller sexchikane
 • At elever ikke forledes til alkohol-, medicin- eller stofmisbrug
 • Fysiske farer gennem uheld, luftforurening, støj eller farlige stoffer
 • Overskridelse af elevens fysiske formåen

Der kan også være reglementer eller lovgivning, som man skal være opmærksom på. Fx omkring arbejdstider eller sikkerhedsbestemmelser.

  
 Sandwich position
Minimize

Flere trænere beskriver den helt særlige position, som man kommer i med, at man er ligesom midt imellem.
Oplæreren føler sig som et bindeled mellem eleven og firmaet. Derfor kan det være en fordel at tage en diskussion med ledelsen om:

 • Hvilke oplysninger skal gives videre til ledelsen?
 • Hvad er fortroligt mellem oplærer og elev?

For eleven er opklæreren en tillidsperson, og der kan nemt komme personlige oplysninger frem. Derfor har oplæreren også et moralsk ansvar.

Eksempel: Udtalelse af en instruktør
"Jeg skal være firmaets mand, men samtidigt tage vare om den nye mand og have hans fortrolighed. Jeg overvejer nøje, hvad der må komme videre, og hvad der er fortroligt."

"For der opstår jo en tæthed, når man går sammen på arbejde. De åbner sig hurtigt. Man snakker nemt om ægteskab og økonomiske problemer og andre ting. Det er en balance og spørgsmål om moral: Hvad skal gå videre til chefen?”

  
 Vejleder / coach
Minimize

I dit forhold til eleven vil du typisk skifte mellem forskellige roller. Netop det, at du skifter, er afgørende for elevens udbytte af din oplæring.

Ligesom en coach understøtter du udviklingen af faglige og personlige kompetencer hos eleven ved først og fremmest at stille spørgsmål.
Alt efter hvilken rolle du vælger, så kan du:

 • Støtte eleven
 • Inspirere eleven
 • Motivere eleven
 • Udfordre eleven
  
 Bedømmer
Minimize
I uddannelsesbekendtgørelser anvendes en 4-trins-trappe til at vurdere elevens præstationer:
 1. Begynder
 2. Rutineret
 3. Avanceret
 4. Ekspert

I samtaler med eleven er det en god idé at bruge de 4 trin, når eleven skal have tilbagemelding på sine fremskridt (eller mangel på samme).
De 4 trin kan bruges til at beskrive, på hvilket niveau eleven udfører forskellige arbejdsopgaver.

Din rolle som bedømmer kan nogle gange være forbundet med ubehag. Det gælder nok især, hvis eleven klarer sig mindre godt. Men uanset om det går godt eller skidt, så har eleven behov for at blive bedømt. På denne måde får eleven indblik i, hvordan det går, og inden for hvilke områder vedkommende skal arbejde på at blive dygtigere.

Når man vurderer elevens præstationer, må målestokken gradvist nærme sig den faglærtes niveau, i takt med at eleven stilles over for stadig større udfordringer.

Klik her eller på trappemodellen for download.

  
 En magtposition
Minimize

Når man bliver oplærer, får man nye opgaver og beføjelser. Det kan fx være:

 • At sætte en elev i arbejde
 • At fratage en elev arbejdsopgaver
 • At fordele arbejdsopgaver mellem flere elever
 • At foretage bedømmelser, der får betydning for elevens fremtid

Har du som træner afklaret med din ledelse, hvilke beføjelser og opgaver du har fået i forbindelse med oplæring af elever?

Ved ud hvor dine beføjelser stopper?

Har du fået retningslinjer for dine beslutninger?

Hvordan opsamler og udveksler I erfaringer og foretager justeringer?

brand

4 - Oplæring

Login