4c - Oplæringsmaterialer

  
 Firmapræsentation og manualer
Minimize

 

I ligger sikkert inde med mange materialer, der kan bruges i forbindelse med oplæring bl.a.:

 • Firmapræsentation
 • Faglige materialer
 • Instruktioner
 • Oversigt over arbejdsgange
 • Produktbeskrivelser
 • Arbejdskort
 • Kvalitetsmanualer

Det er vigtigt, at eleven har kendskab og adgang til disse materialer og bruger dem systematisk i forbindelse med oplæringen. Indret evt. en elevhylde, så materialerne er synlige og tilgængelige.

Klik her for download af en firmaskabelon og tilpas til jeres brug.

  
 Leverandørmaterialer
Minimize

Leverandørerne udgiver ofte materialer til brug for deres forhandlere fx:

 • Manualer og detaljerede produktbeskrivelser
 • Måleskemaer
 • Miniaturemodeller af produkter
 • (Kemiske) forsøgskasser
 • Undersøgelsesresultater

Meget af det kan fint bruges som oplæringsmateriale.

OBS: Leverandøren vil oftest ikke være neutral i sin fremstilling, fx når der sammenlignes med konkurrerende produkter. Få eleven til selv at tage stilling til neutraliteten ved materialerne.

  
 3D modeller og tegninger
Minimize

3-dimensionelle modeller bruges, når man har brug for "et kig bag kulisserne". Formålet er at:

 • Visualisere ikke tilgængelige komponenter
 • Give overblik og en bedre forståelse for helheden
 • Blive enige om fagbetegnelser.

Modellerne kan være i forskellige målestok. Nogle 3D-modeller er udelukkende til at kigge på, andre er interaktive, fx tavler med bremsesystemer.
Tekniske tegninger bliver ofte brugt til at knytte teori og praksis sammen.

En tegning kan enten være mere detaljeret end den virkelige genstand eller vise genstanden forsimplet.

OBS: Husk, at eleven ikke nødvendigvis har forstået arbejdsprocessen ved at have set på en model eller en tegning.

  
 Animationer
Minimize

Computeranimationer bruges efterhånden bredt inden for undervisning og oplæring. De er mere end computerspil til fritidsbrug. Animationer kan bl.a. visualisere skjulte og komplicerede processer.

Gennem interaktive animationer kan brugerne træne forståelse, styring og udførelse af arbejdsprocesser.
Der findes en række private og offentlige udbydere, der arbejder med fremstilling af animationer. Meget kan også findes på YouTube.

Eksempel fra mekanikerbranchen
Komponentleverandøren Bosch har fået produceret animationer og distribuerer dem per cd til sine kunder. Mekanikerne får en forståelse for fx dieselmotorens funktionsmåde. Brugeren udvælger selv, hvad man ønsker at få nærmere kendskab til.

  
 Simulatorer
Minimize

Det er ikke kun kommende piloter eller kaptajner, der bliver trænet ved hjælp af simulatorer.

Simulatorer i 1:1 størrelse er  dyre oplæringsmidler. Men der findes simulatorer i Danmark, fx lastsikringssimulatoren i Slagelse (Selandia).

Den moderne computerteknologi har skabt mange flere virtuelle simuleringsmuligheder. Således træner kommende buschauffører i en ægte kabine men ved hjælp af et computerprogram.

  
 Hjemmesider, fagblade, bøger, skolematerialer
Minimize

Hver branche har sine egne aviser, magasiner og hjemmesider med diskussioner og nyheder. Arbejdsgiverorganisationerne, fagforbundene eller forskellige råd giver endvidere adgang til materialer, nyheder og informationer, der kan have interesse.
Forbered en liste over relevante blade, hjemmesider mv. til eleven.

Udlever nogle eksemplarer af de materialer, som I selv bruger i virksomheden. Det giver eleven mulighed for at følge med og få en større indsigt i branchen.

Også erhvervsskolen har adgang til relevante materialer:

 • Fagbøger
 • CD'er med animationer eller selvtests
 • Film
 • Materialer eller undersøgelser fra udlandet

Hvis der skal være sammenhæng for eleven mellem skoleuddannelse og virksomhedsoplæring, er det vigtigt at kende de undervisningsmaterialer, som skolen bruger. Måske kan du også selv anvende dem?

brand

4 - Oplæring

Login