4 - Oplæring

  
 Oplæring er mere end instruktioner
Minimize
Som træner skifter man frem og tilbage mellem forskellige måder at oplære på. For eksempel:
  • At instruere
  • At iagttage
  • At rette
  • At blive kopieret
  • At bede eleven om at levere selvstændige løsninger
  • At holde præsentationer for grupper af elever

Det er vigtigt at kunne variere sin oplæring afhængig af elevens forudsætninger og arbejdssitutaionen.

Download folderen med 4 metoder i sidemandsoplæring i afsnit 4b.

  
 En træner er en dygtig faglært - og meget mere
Minimize
Træneren har en meget vigtig rolle for eleven - en rolle der rækker ud over den faglige ekspertise. Det er trænerens opgave at udfylde denne position og leve op til dens betydning. En træner har brug for at træne sin oplærerrolle ved fx at øve sig i at formidle sin egen kunnen videre:

  1. På en passende måde
  2. På det rigtige tidspunkt
  3. I forhold til den enkelte elevs evner
brand

4 - Oplæring

Login