3f - Internationalt

  
 Praktik i udlandet
Minimize

Vores verden bliver mere og mere international. Derfor har det i mange år været en uddannelsespolitisk målsætning, at gøre det muligt for unge at tage en del af deres uddannelse uden for landets grænser. Det er der flere og flere, der benytter sig af.

Regeringen anbefaler bl.a., at:
•   Alle elever involveres i et internationalt projekt i løbet af deres uddannelsesforløb.
•   At mobiliteten skal øges, især via udstationering i virksomheder.

Eksempel tømrer- og snedkerfirma S. Guldfeldt Nielsen
Virksomheden har siden 90'erne sendt lærlinge til Tyskland, Irland, Skotland og Grønland.
”Vi er en typisk hjemmemarkedsvirksomhed.

Alligevel er det vigtigt at give lærlingene mulighed for at tage en del af deres praktik i udlandet. De kommer tilbage som helt nye mennesker med en langt større selvtillid. De har lært at stå på egne ben – og det giver os nogle bedre medarbejdere”.
”Det kræver noget som 19-20 årig at turde bryde ud af sit sociale miljø for en periode. Der er altså mange unge, der har svært ved at forestille sig, at der kan være et andet liv, end det de lever lige nu – men så må vi jo hjælpe dem lidt på vej”.

Når lærlingene vender tilbage, har de fået mange nye erfaringer med sig, og det smitter af på virksomheden:
”Udover at jeg jævnligt holder mig orienteret og efterfølgende også hører om deres praktikophold, så får vi altid lærlingene til at skrive om deres oplevelser i vores medarbejderblad. På den måde får alle et indtryk af, hvad lærlingen har oplevet. Og så giver det folk et indtryk af, at der sker noget andre steder end på Fyn".

  
 Økonomisk støtte
Minimize
Der er både økonomisk støtte og rådgivning at hente. Også små og mellemstore virksomheder kan have glæde af ordningen.

Praktikophold i udlandet støttes økonomisk via den danske PIU (Praktik i Udlandet)-ordning. Ved at benytte PIU-ordningen kan eleven få godkendt et  praktikophold i udlandet som en del af sin danske uddannelse. Hvis en elev ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan det faglige udvalg eller erhvervsskolen forhåndsgodkende praktikpladsen. Det sikrer, at det udenlandske praktiksted opfylder danske uddannelseskrav.
 
Elever med en uddannelsesaftale kan udstationeres i kortere eller længere perioder af deres praktik. Virksomheden har dog stadig uddannelsesansvaret for eleven.
 
Hvis virksomheden har en større gruppe elever, som skal af sted: EU-programmet Leonardo da Vinci kan søges for EUD-elever hhv. KVU-studerende på praktik- og uddannelses-ophold.

Også for uddannelsesansvarlige!
Der findes også tilskudsmuligheder, når uddannelsesansvarlige fra en virksomhed ønsker et praktik- eller uddannelsesophold i et andet EU land.
Opholdene kan foregå i en virksomhed eller organisation, på en erhvervsskole eller en vejledningsinstitution. Opholdene skal betragtes som efteruddannelse, og formålet er at hente ny viden til arbejdspladsen i Danmark. Tjek Styrelsen for International Uddannelse for nærmere oplysninger.


  
 Hjælp at hente
Minimize

De puljer, hvor der kan søges støtte til praktik i udlandet eller andet, ændrer sig fra tid til anden.

I kan få rådgivning:

 • Hos Styrelsen for International Uddannelse, som hører ind under Ministeriet for Teknologi og Udvikling
 • På den lokale erhvervsskole: Spørg efter skolens PIU koordinator
 • Hos det faglige udvalg.

Klik her for download af arbejdsgiverinformation omkring udsendelse af virksomhedens elev med økonomisk støttemulighed.

  
 Internationale mesterskaber
Minimize

Ved at deltage i internationale konkurrencer profilerer man både sin virksomhed og det danske håndværk.
I mange brancher har man én eller flere varianter af mesterskaber:

 • Nordisk mesterskab
 • Europæisk mesterskab
 • Verdensmesterskab.

World Skills og EuroSkills er mesterskaber for en lang række fag på samme tidspunkt og sted.
Forhør jer hos det faglige udvalg eller erhvervsskolen!

Deltagelse i et mesterskab er desuden et spændende mål for unge talenter. De unge kommer ud at rejse og skaber et netværk på tværs af landegrænser.

Eksempel World Skills, 2009
Her ses murer Jack Jepsen Bak, der kunne modtoge en ”Medallion of excellence” for sin indsats på World Skills 2009 i Calgary, Canada.

  
 TRAINERGUIDE - også i andre lande
Minimize

I løbet af forår 2010 udkommer TrænerGuiden også i andre lande:

 • Finland
 • Holland
 • Tyskland
 • Tyrkiet
 • Slovenien
 • og en europæisk guide på engelsk

Læs om baggrunden og klik dig frem til de udenlandske guider: www.trainerguide.eu

Tip: Tjek den engelske TrainerGuide for at se nye værktøjer fra andre lande. Læs også om principper om erhvervsuddannelse i Europa og find eksempler fra andre lande.

brand

3 - Erhvervsuddannelsen

Login