3e - Svendeprøve / fagprøve

  
 Hvem har ansvar for hvad
Minimize
Afhængigt af hvilken uddannelse der er tale om, så afholdes der svendeprøve eller anden afsluttende prøve.
På de fleste uddannelser, hvor der er trin, gennemfører skolen en afsluttende prøve.

Det faglige udvalg har ansvar for udarbejdelse, organisering og afholdelse af fagprøven/svendeprøven.
I praksis foregår prøven ofte på skolen, som stiller lokaler til rådighed.

Censor/skuemester kommer fra en virksomhed og er udpeget af de faglige udvalg.
Skolen informerer om regler og rammer for prøveforløbet jvfr. skolens bedømmelsesplan.
Reglerne for prøven er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordning eller i skuemestervejledninger..

Tilmelding
Det er virksomhedens opgave sammen med skolen at indstille eleven til fagprøve/svendeprøve, men det 
er som regel skolen, der tilmelder den pågældende elev til prøven.
  
 Faglige krav
Minimize

Kravene til en faglært er naturligvis noget, der udvikler sig hele tiden og varierer fra virksomhed til virksomhed. 

Til svendeprøven vil eleven blive vurderet ud fra de faglige standarder, der er beskrevet i uddannelsens indgangsbekendtgørelse og uddannnelsesordningen for den konkrete uddannelse.

  
 Censor / skuemester
Minimize
Til fagprøven/svendeprøven indgår der censorer/skuemestre fra erhvervene.
Censorerne/skuemestrene er udpeget af organisationerne (arbejdsgiver- og arbejdstagerside).

Hvis man har lyst til at være skuemester skal man henvende sig til det faglige udvalg/organisation.

Se Undervisningsministeriets filmklip og arbejdshæfte med gode råd til censorer / skuemestre.
  
 Håndtering af stress
Minimize
Desværre kender alt for mange til stress i prøvesituationer. Og man vokser ikke nødvendigvis fra det. En del elever har dårlige erfaringer med at gå i skole, og de er måske præget af, at det er gået dem dårligt til prøver/eksamener.

Stress kan være både positiv og negativ. Den positive stress giver et "kick", så man bliver i stand til at yde ud over det sædvanlige. Den negative stress skyldes ofte, at eleven føler, at han/hun ikke kan leve op til kravene, og den form for stress virker ikke befordrende i en prøvesituation.

Det er derfor vigtigt at støtte eleven forud for fagprøven/svendeprøven:

  • Tal med eleven om prøven.
  • Giv eleven mulighed for at øve sig i vigtige faglige discipliner.
  • Giv eleven feedback på en konstruktiv måde.
  • Husk at rose når der er grund til det, så elevens tro på sig selv kan vokse.
  
 Uddannelsesbevis / svendebrev
Minimize
Generelt er der tradition for at invitere de uddannelsesansvarlige/mestre til afslutningen på skolen, hvor uddannelsesbeviset /svendebrevet bliver overrakt til eleven.

Særligt dygtige elever får inden for nogle brancher overrakt medaljer. Disse elever bliver hædret ved specielle arrangementer. Som praktikvirksomhed er der ekstra grund til at være stolt over at have bidraget til at en elev er blevet så dygtig. Der er al mulig grund til at fejre begivenheden!

Europass og Certificate Supplement
Samtidigt med svendebrevet kan eleven få udstedt sit "Certificate Supplement": Det er EU-landenes internationale standardiserede tillæg til svendebrevet og kan bruges som dokumentation, hvis den nybagte svend ønsker at arbejde i udlandet. En skabelon kan rekvireres hos det faglige udvalg.

Eleven kan få et såkaldt 'Europass', som kan bruges, hvis man ønsker at arbejde i et andet land efter afsluttet uddannelse.
Europass-ordningens formål er at gøre uddannelser og arbejdserfaringer lettere at forstå og nemmere at sammenligne på tværs i Europa. Det personlige Europass kan indeholde fem dokumenter:
  • CV: Information om den personlige og uddannelsesmæssige baggrund, arbejdserfaringer, sprog og øvrige kompetencer.
  • Sprogportefølje: Niveauinddeling af sprogkompetencer, suppleret med eksempler og dokumentation.
  • Certificate Supplement: EU-landenes internationale standardiserede tillæg til svendebreve/uddannelsesbeviser.
  • Diploma Supplement: Tillæg til eksamensbeviser for en videregående uddannelse.
  • Mobilitetsbevis: Dokumentation af uddannelsesophold i udlandet.
I Danmark er Styrelsen for international uddannelse administrator for databasen med de nationale Europass. Download eller bestil skabeloner hos www.europass.dk samt få hjælp her.
brand

3 - Erhvervsuddannelsen

Login