3 - Erhvervsuddannelsen

  
 Den moderne erhvervsuddannelse
Minimize

Erhvervslivet ændrer sig hurtigt. Nye teknologier, nye markeder, nye tendenser skaber hele tiden nye udfordringer for virksomhederne.

Erhvervsuddannelserne bliver løbende tilpasset disse forandringer.

Det er en god idé at holde øje med elevens praktikmål, nye fag i skoleperioderne, ændringer ved fagprøven/svendeprøven, og hvad der ellers sker i uddannelserne.

Det digitale planlægningsværktøj Elevplan, som er et planlægningsværktøj, bliver justeret flere gange om året. Her kan I planlægge uddannelsen sammen med eleven og få indsigt i alle vigtige data om elevens skoleaktiviteter.

Der er også mulighed for at få et internationalt indhold i uddannelsen fx i form af praktik i udlandet - der gælder for både for elever og for virksomheders uddannelsesansvarlige.

  
 Aftaler og regler
Minimize

Det betaler sig at være opmærksom på regler omkring uddannelsesaftalen, ændringer i tilskudsordninger og øvrig lovgivning.

Det faglige udvalg rådgiver gerne. Vigtige dokumenter eller links til fx overenskomsten findes normalt på de faglige udvalgs hjemmeside.

Erhvervsskolerne har praktikpladskonsulenter eller administrativt personale, der hjælper med vejledning omkring regler og aftaler. Nogle skoler bruger desuden samarbejdsplaner for et godt samspil med virsomhederne.

På Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk kan man altid finde den nyeste bekendtgørelse for udannelsens indgang samt de tilhørende uddannelsesordninger, som gælder for både skole- og praktikdelen af uddannelsen.

brand

3 - Erhvervsuddannelsen

Login