2g - Konflikthåndtering

  
 Hvad er en konflikt
Minimize

Ordet "konflikt" betyder "sammenstød, kamp".
Konflikter kan ikke undgås, når mennesker
kommer sammen. Modsætingsfyldte meninger,
interessser, værdier eller behov støder sammen.

En konflikt kan også være til stede, selvom kun
den ene side oplever konflikten eller udøver den.

Et andet kendetegn er, at en konflikt typisk
forhindrer arbejdet eller planlægning og udvikling af nye arbejdsopgaver.Eksempel – en uddannelsesansvarlig beretter
Virksomheden har en uddannelsesansvarlig og omkring 10 instruktører til oplæring af nye elever.

Den uddannelsesansvarlige spørger en af instruktørerne, om han kan tage en ny elev. Instruktøren har i den sidste tid ellers været tilbageholden, når der har været tale om nye elever. Den uddannelsesansvarlige har fået indtryk af, at instruktøren ikke ønskede at være involveret i oplæring længere.

Som reaktion "tænder instruktøren helt af". "Han har hele tiden ønsket at få en ny elev, men den uddannelsesansvarlige anser ham åbenbart ikke for personligt egnet!"

Da den uddannelsesansvarlige borer i sagen, viser det sig, at instruktøren for flere måneder siden har følt sig personligt fornærmet af en bemærkning i en pausesnak. Man diskuterede et helt andet emne, nemlig økonomi. Opgaven er nu at rydde op i den gamle konflikt, der kun var blevet oplevet fra den ene side!

  
 Isbjergmodellen
Minimize

Isbjermodellen viser, hvad der sker mellem to parter, der er i konflikt med hinanden.

På overfladen foregår konflikten øjensynligt
omkring en konkret sag.
Men under overfladen betyder personernes
indbyrdes relation mindst lige så meget!

Modellen er inspireret af Funk/Malarski
"Mediation i uddannelseshverdagen".

Klik her for download!

  
 Elevens udgangssituation for konflikter
Minimize

For at forstå eleven, skal man se på elevens forudsætninger, når han/hun kommer til jer:

Måske kommer eleven lige fra skolen og har aldrig været på en arbejdsplads før. Det er svært for ham/hende at gennemskue de nye krav, virksomhedskulturen og arbejdsflowet.

Den unge skal indordne sig i et hierarki og
modtage anvisninger og kritik på en måde, som han/hun muligvis ikke er vant til.

Når der så kommer "kurrer på tråden", mangler eleven sproglige evner til at tale om det på en hensigtsmæssig måde.

Men det er ikke kun de helt unge, der har svært
ved at udtrykke deres følelser og meninger på en passende måde.

Andre måder at forholde sig over for
konfliktsituationer på, kan vi opleve hos nydanske elever med fremmed kulturbaggrund:
Måske vil man ikke sige en autoritet imod og
nikker "ja" til det hele, selv når man er uenig?
Eller der bruges netop en adfærd, der kan opleves som aggressiv, set med danske øjne?

I værste fald kan en konflikt, der er håndtereret
forkert, få eleven til at springe fra!

  
 Udvikling af en konflikt
Minimize
Hvis ikke der biver grebet ind til tide, kan en
konflikt eskalere i en grad, som man næsten ikke
kan tro.
Hvor galt det kan gå, kan fagforeningerne fortælle
mange historier om! For nedbrudte medarbejdere er det en personlig tragedie. Og sammenlagt koster eskalerede konflikter virksomhederne og samfundet dyrt.

Det er vigtigt, især at tage fat på dårlig stemning lige fra starten af og at opklare uoverensstemmelser.
OBS: Der kan dog være faglige
tvistigheder, som går hinsides vores emner her.

Klik her for download af de 9 trin i eskalation af en konflikt.
  
 Ord og kropssprog
Minimize

Man kan kommunikere med hinanden ved at bruge en masse ord.
Men man også kommunikere med hinanden gennem kropssprog:

 • Blikke
 • Kropsholdning
 • Ansigtsudtryk (mimik)
 • Hånd- og armbevægelser (gestikulering)

Man kan også være uenig eller i konflikt med
hinanden ved at bruge kropssprog!
OBS! Vær meget opmærksom på, at kropssprog
kan betyde noget forskelligt i forskellige kulturer:

 • Forskellige brancher har forskellige kulturer. Selv arbejdspladser indenfor den samme branche kan afvige fra hinanden.
 • Forskellige lande har forskellige kulturer. Det kan have betydning, hvis I har elever, der har
  anden etnisk oprindelse end dansk.
  
 Konflikten fra flere sider
Minimize

Det er klassisk, at en konflikt opleves forskelligt
fra de 3 sider: Elev, virksomhed, skole:

Eleven oplever problemer med oplæringen eller
reglerne på arbejdspladsen.

Virksomheden oplever problemer med elevens
mangel på personlige eller sociale kompetencer.

Skolen oplever problemer med elevens faglighed
eller mangel på sociale kompetencer.

Typisk afventer alle, at de andre tager
initiativ til og ansvar for løsning af problemet!

Eleven har i denne sammenhæng at lære:

 • At erkende en konflikt og de omstændigheder, der har indflydelse på den
 • Hvordan eleven selv bidrager til konflikten
 • At kunne udtrykke følelser og meninger
 • At se de andres vinkler på en sag
 • At forholde sig til kritik på en saglig måde
 • At kunne skelne mellem personen og sagen
 • At inddrage hjælp udefra i vanskelige tilfælde

Træneren er ingen socialpædagog. Men ofte er det menneskelige samspil ligeså vigtig som den faglige
oplæring og danner grundlæg for elevens trivsel på arbejdspladsen.

  
 Tips til den vanskelige samtale
Minimize

En samtale kan udrette meget. Undersøgelser i
tyske erhvervsuddannelser viser, at to trediedele af alle frafald kunne være forhindret, hvis oplærer og elev havde talt med hinanden om deres problemer.

Klik her for at downloade tips til den vanskelige samtale .

Eksempel Rustrit Staal A/S, Horsens
Dir. Bo Ulsoe: ” En kerneværdi i virksomheden er at
have et godt arbejdsmiljø, forankret gennem SU udvalg. Mål er videndeling, også sidelæns. Dermed er alle ligeværdige.

Alle har ansvar for at rette hinanden, hvor man er
opmærksom på, hvordan man afleverer budskabet. Vi har skabt en kultur hvor man giver gode råd til
hinanden. Dermed bliver også lærlingene rettet.”

brand

2 - Arbejdspladsen

Login