2e - Sikkerhed

  
 Sikkerhed
Minimize
Sikkerhed handler meget om agtpågivenhed og forudseenhed.

Alle kan begå fejl. Men nogle fejl kan have katastrofale følger. For at undgå skader på medarbejdere, maskiner og varer, skal alle tænke sig om.

Det gælder også elever!
En af de bedste måder at forebygge skader på, er at alle medarbejdere kan gennemskue arbejdsprocesser, kan se helheden og bedømmer faremomenter.  Jo flere der er opmærksomme, jo højere er chancen for at undgå ulykker.

Medarbejderen er ikke alene i verden. Der er andre, der skal overtage grej og maskiner efter ham.
Agtpågivenhed indbefatter at kunne forudse en skade for sig selv eller andre. Derfor er det vigtigt med:
 • Omgående skademeldinger
 • Omgående fejlmeldinger

Med henblik på forbedringer i fremtiden skal eleven fra starten af lære:
 • At følge de interne procedurer for fejl- og skademeldinger
 • At tænke på kolleger
 • At være forudseende

  
 Personlige værnemidler
Minimize

Heldigvis kan mange skader forebygges eller lempes ved brug af personlige værnemidler.

Det er sikkerhedsrepræsentanternes opgave at pege på den rette beskyttelse på jeres arbejdsplads, dette gælder også for lærlingen/eleven.

Det er vigtigt at have fokus på eleverne. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og dermed også arbejdsmiljøloven.

Specielt skal der henledes opmærksomhed på, at skal lærlingen/eleven medvirke til at udføre arbejde, der er omfattet af AT-bekendtgørelsen om ”farligt arbejde”, skal det altid ske under opsyn og kyndig vejledning.

Se ellers Arbejdstilsynets hjemmeside for yderligere information:

Fx regler for brug af tekniske hjælpemidler, arbejdspladsvurderinger, arbejde med farlige materialer m.m.

  
 Typiske faremomenter
Minimize
Typiske faremomenter findes på alle arbejdspladser.

Erfarne og dygtige medarbejdere har dem på rygmarven. De tænker måske ikke engang på at gøre opmærksom på dem.

Men husk på at eleven/lærlingen ikke har disse faremomenter inde under huden.

Når man lærer noget nyt, er det svært at skelne de vigtige ting fra de knap så vigtige ting.

Noget af det allervigtigste er at være opmærksom på de klassiske faremomenter.

Man har gennem tidens løb fundet mange løsninger: personlige værnemidler, særlige sikkerhedsknapper, advarselslamper, skiltninger osv.

Men den største sikkerhed er stadig at være forudtænkende, agtpågivende og velforberedt.
  
 Arbejdsforhold
Minimize
Hver arbejdsplads har sine særlige arbejdsforhold, der kan belaste medarbejderen og blive anledning til et uheld.

Det kan fx være:

 • Et højt tidspress
 • Vejrforhold
 • Skiftende arbejdstider, nattearbejde
 • Omgang med kemikalier (farligt gods)
 • Krav til høj koncentration
 • At være låst fast til en bestemt arbejdsplads

Hvad er de mest belastende arbejdsforhold hos jer?

Eleven har sandsynligvis lært om branchens forhold i skolen, men ved måske ikke, hvordan det ser ud i "det virkelige liv".

Gør alvoren klar for eleven og fortæl, hvordan I tackler de belastninger, der findes i forbindelse med jeres arbejdsforhold.
  
 Håndtering af stress og paniksituationer
Minimize
Mange oplever, at tingene skal gå stærkere og stærkere nu om dage. Eleven skal lære at tackle:

 • Arbejdspresset i det daglige
 • Stress og paniksituationer

Arbejdspresset i det daglige vil i starten klart nok føles større for eleven end for en rutineret medarbejder.

Alt er nyt, og eleven mangler at "få arbejdsgangen på ryggraden". Eleven skal stadig tænke over tingene og bliver derfor mere udmættet. - Giv tid og øg arbejdspresset langsomt.

Stress kan være både positiv og negativ. Den positive stress giver et adrenalinstød og et "kick". Den negative stress, især over lange perioder, skyldes ofte, at eleven føler, at han/hun ikke kan leve op til kravene.  

Stress er i flere brancher blevet den største årsag til skader og uheld. Træn eleven i:

 • At øve sig i at bevare roen
 • At genkende, når man er ved at blive stresset
 • At bruge metoder til at "falde ned igen" i arbejdssituationen, når man er blevet stresset

  
 Ergonomi
Minimize

"Pas på din krop!" - Eleven skal gerne kunne holde til at arbejde en lang årrække i branchen.

Ligesom andre medarbejdere risikerer eleven at få en "arbejdsbetinget lidelse eller sygdom". Det er ”en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under”.

Træneren skal gøre eleven opmærksom på:

 • Arbejdsstillinger
 • Tunge løft
 • Belastende gentagne aktiviteter
 • Muligheder for forebyggelse
 • Nødvendige pauser
 • Brug af hjælpemidler
 • Godt fodtøj

Husk: Eleven har sandsynligvis lært om ergonomi på skolen. Lad eleven bruge sin viden!

Trænerens opgave
Nøjes ikke med at fortælle eleven om det.
Demonstrer hensigtsmæssige arbejdsstillinger, iagttag eleven og foretag eventuelt rettelser!
Kontroller efter et styke tid!

  
 Kost og kondi
Minimize
I mange brancher gælder det stort set stadig væk, at madpakken er ens eget anliggende.

Undervejs er det ofte nemmest, hurtigt at snuppe noget grillmad.

Alle ved, at dårlig kost, rygning og mangel på motion er sundhedsskadeligt. Og mange vil nok være enige i, at man kunne gøre meget mere på arbejdspladserne, for at forbedre sundheden.

Uddannelse kan bidrage til at ændre jeres branchekultur til det positive.
    

Muligvis tilbyder din fagforening eller erhvervsskole kurser eller rådgivning, for at fremme den sunde ernæring.


’Få en toptunet motor og et flot karrosseri – vejviser til et sundere liv bag rattet’ Er titlen på en pjece udgivet af TSU i samarbejde med PensionDanmark.
 

Kommentar fra en chaufførinstruktør:
"De fleste chauffører ryger. Det ligger vist i branchen og bliver ikke sagt noget til. Man blander sig ikke i hinandens ting.
Det kunne da være godt at få snakket om det, for mange chauffører er alt for store. Man sidder meget, rører sig ikke og spiser dårligt. Det er jo ikke sundt.”

  
 Livskvalitet
Minimize
Den nye lærling skal gerne kunne holde nogle år i branchen. Det kræver mere end faglighed, god løn og høj sikkerhed.

Det er også vigtigt at have et socialt liv, både i jobbet og udenfor jobbet. Det skaber en personlig tilfredshed og glæde.

'Livskvalitet' er mere end et modeord. Det er noget, som vi kan være med til at opbygge og fastholde. Og det er noget, som træneren kan tage ind i sin oplæring:

 • Omgangstonen med kollegaer, kunder og leverandører.
 • Opmærksomhed over for hinanden.
 • Hvordan bruger man sine pauser på arbejdet?
 • Hvordan får man joblivet og det private liv til at passe sammen?

Eksempel Frode-Laursen, chaufførinstruktør 'Bingo'
"Til en vis grad kan chaufførerne selv bestemme, hvilket hold man vil køre på. Det er ikke alle, der kan klare natteholdskørsel. Nogle kan bedst lide at køre om natten. Ved andre skal det passe sammen med deres små børn. En sikker måde at beholde folk på, er at alle folk er tilfredse med det, de laver!"
  
 Hjælp at hente
Minimize
I kan rekvirere publikationer om sikkerhed og arbejdsmiljø hos:
 • Arbejdstilsynet
 • Branchearbejdsmiljørådet
 • Branchesikkerhedsrådet for Transport og Engroshandel
Tjek også jeres fagforening. Afhængigt af faget, har mange fagforeninger udviklet fortrinlige værktøjer.

Fx kan man bestille øvelser til forebyggelse af museskader på HK's hjemmeside, og 3F har bl.a. en række gode brochurer om sikker kørsel.
brand

2 - Arbejdspladsen

Login