2d - Brancheforhold

  
 Elever i branchen
Minimize
Nogle brancher har en lang og stærk tradition for at uddanne faglært arbejdskraft. Andre brancher har indtil for kort tid siden arbejdet med ufaglærte eller  selvlærte medarbejdere.

For alle brancher gælder, at krav til medarbejderne udvikler sig løbende, i takt med:

  • Den teknologiske udvikling
  • Nye markeder og nye kundegrupper, også internationalt  
  • Krav til øget sikkerhed
  • Øget international konkurrence
  • Ønske om forbedring af arbejdsvilkår

Det kræver uddannelse!


Byggefirma Hans Ulrik Jensen A/S
Entreprenørvirksomheden fra Auning med i alt 100 medarbejdere satser aktivt på uddannelse.
Projektleder Erik Banner udtaler, at lærlinge kan være med til at løfte det faglige niveau i virksomheden:

Hos Hans Ulrik Jensen A/S får hver lærling tildelt en svend som oplærer og fast personlig mentor.

Svendene bliver dermed nødt til at sætte sig ind i den aktuelle uddannelse, at få ajourført deres kendskaber og forholde sig til byggebranchens nyeste krav.

I april 2007 har man siden slutningen af 2006 trænet 12 udvalgte svende til at løfte opgaven som mentor og oplærer.
    
Murerfirma Allan Larsen & Sønner
Her er holdningen at man skal have elever, fordi man skal være med til at præge murerfaget.

Mester Ib Larsen: "Jeg vil gerne skubbe gang i andre i branchen, som ofte sidder og venter på, at vi uddanner folk, og så overtager de kransekagen. Vi skal have flyttet de virksomheder, så de også selv tager et ansvar for at uddanne de unge."
  
 Fremtidens håndværkere
Minimize
Når man oplærer en elev, oplærer man ham/hende ikke bare til et job i ens virksomhed. Man oplærer den unge til et job i branchen!

Brancherne spænder som regel meget vidt: Fra små 1-5 mands virksomheder til store internationale koncerner.

Lige så forskellige er de ansattes arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Håndværksrådet har i 2006 gennemført en undersøgelse om fremtidens håndværkertyper: Klik her for download af oversigten.
  
 Undersøgelser og konjunkturer
Minimize
Jeres brancheforeninger vil ligge inde med aktuelle undersøgelser om konjunkturens betydning og udvikling i jeres fag.

Du kan typisk finde disse analyser på brancheorganisationernes hjemmesider.

Jeres branche skal være konkurrencedygtig og attraktiv for gode medarbejdere – også i fremtiden!

Som læresvend/træner bidrager du til kvalitetssikring i uddannelsen, i virksomheden og i et godt arbejdsmiljø. Alle  dele er væsentlige for at være konkurrencedygtigt!

  
 Konkurrenter
Minimize
I kender bedst selv jeres "værste" konkurrenter. Og følger formodentligt også med i, hvordan det går dem.

Indimellem kan de værste konkurrenter dog også blive de bedste samarbejdspartnere. 

Husk at introducere eleven til omgangen med jeres konkurrenter. Man mødes alligevel fx på arbejdspladser, messer, på landevejen, i skolen, på leverandørkurser osv.

  
 Teknologier og trends
Minimize
Nogle brancher har nærmest gennemgået en teknologisk revolution inden for de sidste årtier.

Der er kommet helt nye materialer, der muliggør at sammensætte produkter på en helt anden måde end tidligere. I tekstilbranchen er der fx kommet de "intelligente stoffer". I fødevarebranchen eksperimenterer man løbende med nye råvarer eller sammensætning af råvarer på nye måder.
Og i de fleste brancher kan man ikke komme udenom informationsteknologiens indtog.

Og næsten alle arbejdspladser oplever en invasion af nye sproglige udtryk. Det kan dreje sig om enten tekniske ord eller om engelske udtryk.

  • Hvad er den største omvæltning, der er sket inden for jeres fag?
  • Hvordan sørger I for at følge med i udviklingen?

brand

2 - Arbejdspladsen

Login