2c - Kunder, leverandører

  
 Hvad er en kunde?
Minimize
Normalt forstår man ved "en kunde" en person, der bestiller og betaler en vare eller en ydelse.

Man kan også have en anden opfattelse af begrebet "kunde". En kunde kan forståes som en opdragsgiver i bred forstand. En person, der beder om at få udført et stykke arbejde.

Det kan altså også være en kollega, en leverandør, en samarbejdspartner eller en elev, der er en kunde.

Det handler selvfølgelig om at opnå en høj tilfredshed hos den betalende kunde, samtidigt med at virksomheden producerer og sælger under vilkår, der også er tilfredsstillende for virksomheden.

Det samme gælder, når arbejdet skal udføres for en virksomhedsintern opdragsgiver: At løse opgaven bedst muligt for alle parter og gøre det under optimale vilkår.
  
 Jeres kunder og nye målgrupper
Minimize
Eleven kender formodentligt ikke jeres kunder på forhånd.

 •   Er nogle kunder vigtigere end andre kunder?
 •   Behandler I alle kunder éns?
 •   Gør I noget særligt ud af udvalgte kunder?

Oftest er det nemmere at tjene penge på gensalg end på nysalg. Det drejer sig altså om at pleje de nuværende kunder, således at de får eller bevarer en loyalitet til virksomheden.

Der kan dog også være forskel gamle kunder imellem. Mange virksomheder deler deres kunder op i grupper, afhængig af deres betydning for virksomheden.

  
 Forhandlere og slutbrugere
Minimize
Forhandlere
Som virksomhed vil I levere jeres produkter eller jeres serviceydelser enten til et forhandlernet eller til slutbrugere eller til begge dele.

 • Giv eleven en oversigt over jeres målgrupper.
 • Beskriv forholdet mellem jeres forhandlerne, da dette muligvis spiller ind på jeres produktion og levering.
 • Betragter I jeres forhandlere som partnere i bestræbelsen på at servicere slutbrugerne?

Slutbrugere
Hvad er typisk for jeres slutbrugere, altså de kunder, der "forbruger" jeres produkter eller serviceydelser?

Har de nogle fælles kendetegn: Alder, køn, indkomst, erhverv, bosted, foretrukken stil, etc.?

 • Kommer jeres elev i kontakt med slutbrugerne?
 • Og hvad er det, eleven burde vide om jeres slutbrugere?
Måske bliver eleven senere også involveret i fx undersøgelser af kundetilfredshed.
  
 Omgang med kunder
Minimize
Din elevs omgang med kunder skal bero på de værdier, som er praksis hos jer. Hjælp eleven med:

 • Takt og tone
 • Forretningsmæssig indsigt
 • At overskue arbejdsflow'et
 • At tænke i gensalg
 • Kundens rolle for virksomheden

Giv eleven indsigt i jeres kundegrupper og kundepolitik!
brand

2 - Arbejdspladsen

Login