2b - Kulturen på arbejdspladsen

  
 Værdier
Minimize
Måske har jeres virksomhed fastlagte værdier, som er skrevet ned og alle kender til. De står i brochurer og på virksomhedens hjemmeside og formodentligt i personalehåndbogen.

Selv hvis jeres virksomhed ikke har skrevet værdierne ned, kender medarbejdere dem ofte alligevel. Derfor forventer man automatisk, at alle lever op til værdierne. Det kan gøre det mere vanskeligt for den nye elev at gennemskue, hvilket værdigrundlag virksomheden bygger på.

Prøv at synliggøre værdierne eller tal om emnet med eleven.
  
 Virksomhedens image
Minimize
Et godt image eller "brand" kan være meget værdifuldt.

Det er ikke noget, et firma opbygger i løbet af et par uger. Det er et resultat af mange års arbejde.

Derfor skal man  værne om renomméet. Forklar eleven, at alle medarbejderne repræsenterer arbejdspladsen og virksomheden udadtil.

Det kan betyde noget for elevens fremtoning og kvalitetsbevidsthed i hans / hendes arbejde.
  
 Påklædning
Minimize

Arbejdstøjet kan opfylde mange funktioner, fx:

  • Sikkerhedsmæssig
  • Funktionelt
  • Komfortabilitet 

Ud over det har det også en signalværdi over for kunderne, og omverdenen. Jeres medarbejdere skal fremstå professionelle og virke tillidsskabende. 

Fortæl eleven, hvad I lægger vægt på, og hvordan I ønsker, at han/hun behandler tøjet.

Mange elever er faktisk meget stolte, når de får udleveret deres tøj. De kan finde på at vise det frem i skolen eller hos kammeraterne. Tøjet opfattes nemlig ofte som del af den faglige identitet. Pludseligt hører man til hos de faglærte!

  
 Den personlige fremtræden
Minimize
En ung mand eller pige ved ikke nødvendigvis med det samme, hvordan hans eller hendes fremtoning virker på andre mennesker. Hvad enten det er over for kunder, kollegaer, leverandører eller i telefonen.

Måske virker påklædningen, frisuren, sprogbruget lidt "anderledes"? Og det kan være, du kan give nogle gode tips?! Har I nogle klare regler på det område?

På den anden side kan det netop være forfriskende, at den unge har en helt anden fremtoning end man er vant til i branchen. Respekt er stadig et nøgleord - fra alle parter!
  
 De skrevne og de uskrevne regler
Minimize
Der er mange måder at nedskrive personale- og adfærdsregler på.

Klik her for download af et eksempel på en oversigt i en større virksomhed. Virksomheden har samlet reglerne i alfabetisk rækkefølge.

OBS: En lang liste med regler kan virke overvældende og striks, især hvis reglerne kun består af en lang række forbud og påbud.

En positiv indstilling og god tone ved overlevering af reglerne kan gøre meget!
Forklar også eleven, at reglerne er til, for at alle har en rettesnor i arbejdshverdagen.  
     
De uskrevne regler
Oftest er det de uskrevne regler, der kan være årsag til konflikter. Alle ved, hvad "man gør og "hvad man bare ikke gør", kun den nye er på glatis!

Det er svært at beskrive firmaets uskrevne regler, da de er meget normale for én selv. Måske er det heller ikke nødvendigt.

Men det er nødvendigt at være overbærende, når den nye elev overskrider uskrevne regler.

Bogtip
Læs om 30 "Uskrevne regler på det danske arbejdsmarkedet", skrevet af Mehmet Yüksekkaya, forlaget People's Press, 2007.  
  
 At tænke økonomisk
Minimize
..... er mere end at tænke på egen pengepung. Alle medarbejdere bør kende til deres medansvar for virksomhedens økonomi. Hvordan kan lærlingen i jeres virksomhed lære om mersalg eller lønsomheden i daglige besparelser?

Mersalg
Ofte skal der ikke ret meget til, før en ny ordre er i hus. Når en mekanikerlærling afleverer den nyreparerede bil til en kunde, kan han fx spørge efter, om kunden samtidigt ønsker at reservere tid til et bilsyn.

Besparelser
Besparelser foregår ikke kun i indkøbsafdelingen. Mange små besparelser kan i det lange løb udgøre et stort beløb. Fortæl eleven, hvor I i det daglige forsøger at rationalisere.
  
 Personalehåndbogen
Minimize


En personalehåndbog samler de vigtigste oplysninger for alle medarbejdere. Personalehåndbogen indeholder virksomhedens regler og kan også beskrive holdninger og værdier i firmaet.

Eksempel Malerfirma Michael Jørgensen A/S, Brabrand
Michael Jørgensen A/S har ca. 30 ansatte, deraf i gennemsnit 3-5 malerlærlinge. Firmaet lægger vægt på mangfoldighed og ansætter gerne også flersprogede elever.
Klik her for download af personalehåndbogen (2008) med følgende emner:
  1. Løn og ansættelsesvilkår
  2. Firmates faciliteter
  3. Samarbejdsforhold og værkstedsklub
  4. Arbejdsmiljøpolitik, mangfoldighedspolitik, ryge- og alkoholpolitik, senior- og graviditetspolitik
brand

2 - Arbejdspladsen

Login