2a - Beskrivelse af arbejdspladsen

  
 Profil, historie og ejerforhold
Minimize

At starte som elev i en virksomhed kan være ret overvældende. Eleven har brug for at få et overblik over, hvilken virksomhed han / hun er kommet ind i.

Muligvis findes der allerede en skriftlig præsentation af jeres virksomhed, som pjece, som hjemmeside eller Power Point præsentation.

Giv eleven et hurtigt overblik over:

 • Hvad er jeres virksomhed kendt for?
 • Hvornår er virksomheden blevet grundlagt og hvem har gjort det?
 • Hvordan har virksomheden udviklet sig gennem tiden?
 • Hvem ejer firmaet nu, og i hvilken selskabsform?
Klik her for download af en skabelon for en præsentation.
  
 En startmappe eller folder til eleven
Minimize
Udarbejd evt. en mappe og/eller en lille folder til eleven med en oversigt over de vigtigste ting i jeres virksomhed.
Det meste af indholdet eksisterer formodentligt allerede og skal blot findes frem. Måske har salgsafdelingen lavet profilmaterialer til kunder, eller personalechefen har introduktionsmaterialer til nye medarbejdere.

Eleven kan senere selv supplere denne mappe med hans/hendes egne materialer om virksomheden.

Eksempel vognmandsfirma Frode Laursen A/S
Mappen indeholder alt væsentligt for chaufføreleven. Han kan læse om firmaet og slå op i virksomhedens regler:
 • Virksomhedens værdier
 • Regler og en liste med kontaktpersoner
 • Om paller, læsse- og aflæsningsinstrukser, sikkerhedsforskrifter og farligt gods
 • Skader
 • Køre- og hviletidsregler
 • Arbejdsforhold, ugesedler, dagsrapporter

Eksempel tømrerfirma J. Skriver
Også mindre virksomheder kan drage nytte af at give deres medarbejdere og elever fx en lille folder, hvor alt væsentligt er skrevet ned.

Nemt at fremstille i de fleste tekstbehandlingsprogrammer! 

Klik her for download af firmaets lille folder med en beskrivelse af de praktiske forhold i virksomheden.

  
 Afdelinger
MinimizeHvis jeres arbejdsplads er lidt større, har I muligvis et organisationsdiagram eller I har en oversigt over, hvordan jeres afdelinger hænger sammen og hvordan produktionsforløbet foregår.

Eksempel vognmandsfirma Frode Laursen A/S
I cirklen kan man se virksomhedens vigtigste forretningsområder. Medarbejderne er tilknyttet disse forretningsområder.
  
 Medarbejdere
Minimize
Mange virksomheder siger, at "firmaets største kapital er deres medarbejdere."

Også for eleven er det vigtigt at få indsigt i, hvem kollegaerne er, og hvem der har ansvar for hvad:

 • Antal medarbejdere?
 • Hvor længe har de været i firmaet?
 • Hvem laver hvad?
 • Hvem er en fast kontaktperson for eleven?
 • Tillidsmand?
 • Sikkerhedrepræsentant?
  
 Samarbejde
Minimize
En effektiv arbejdsdag kræver hensigtsmæssigt samarbejde.

Nogle afdelinger er typisk knyttet meget tæt sammen. Medarbejderne er indbyrdes afhængige af god kommunikation og respekt og forståelse for hinandens områder.

Et godt samspil kommer ikke kun kunden til gode, men gør også det daglige arbejde sjovere for medarbejderen!

Forbered eleven på:
 • Hvem samarbejder tæt hos jer?
 • Hvordan fungerer informationsflow'et?
 • Hvordan kan eleven bidrage til et optimalt samarbejde på tværs af afdelingerne?

  
 Praktiske detaljer
Minimize
Den nye elev flytter faktisk ind på jeres arbejdsplads.

Hvad skal han/hun have? Er det forberedt til ham/hende?

 • En arbejdsplads og skrivebord?
 • En nøgle eller adgangskort?
 • Adgangskode for at slå alarmen fra?
 • Arbejdstøj og -sko?
 • Værktøj?
 • Mobiltelefon?
 • Osv?
brand

2 - Arbejdspladsen

Login