1f - Elevplan

  
  
Minimize
  
 Hvad er Elevplan?
Minimize
Elevplan er et digitalt værktøj, der giver virksomhed, elev og skole mulighed for at følge elevens uddannelsesforløb fra start til slut. Elevplan er tilgængelig via alle computere med internetadgang.
Elev, oplærer og kontaktlærer kan fx  lægge oplysninger på Elevplan om elevens skole- og praktikperioder, planlagte leverandørkurser, udlandsophold, prøver osv.

Virksomheden kan få adgang til praktikmål og sammen med eleven udarbejde en uddannelsesplan for praktikforløbet. Elevplan giver også adgang til fx elevens skolekarakterer og det registrerede fravær.

 
  
 Hvad kan Elevplan?
Minimize
På www.elevplan.dk kan virksomhed få oversigt over:

• Elevens uddannelsesforløb
• Planlagte skoleperioder
• Specialefag, som eleven kan vælge
• Elevens uddannelsesplan
• Skolens undervisningsplan
• Praktikmål
• Muligheden for at afkrydse de praktikmål som eleven har opnået i virksomheden.
  
 Hvordan kommer vi i gang?
Minimize
Virksomheden kan få udleveret brugernavn og  adgangskode hos erhvervsskolen. Muligvis har virksomheden allerede fået det eller ring til skolens sekretariat.
Brugen af Elevplan er gratis.

Klik her for download af brochuren 'Vejledning til Elevplan'.

Forhør jer hos jeres erhvervsskole om en introduktion til Elevplan.
  
 Uddannelsesbog, uddannelsesplan og scorekort
Minimize
Der er tre værktøjer, der især er vigtige for virksomheden og den enkelte elev: Elevens uddannelsesbog, uddannelsesplan og scorekort.

Uddannelsesbogen er et spejlbillede af elevens uddannelsesforløb.
I uddannelsesbogen er uddannelsesplanen og scorekortet de vigtigste funktioner.
 
I uddannelsesplanen sætter eleven sin uddannelse sammen. Det sker i samspil med skole og virksomhed på baggrund af elevens forudsætninger, ønsker og behov.

På oversigtssiden kan du følge med i din elevs uddannelse. Du kan se oplysninger om:

• Skoleperioder
• Karakterer
• Fravær.

På scorekortet registreres det, hvordan uddannelsen skrider frem for eleven. Her kan man se, hvilke fag og emner eleven har været igennem på skolen. Mangler eleven et fag eller en del af et fag, viser Elevplan, hvilke læringsaktiviteter der er relevante, for at eleven kan komme videre i sin uddannelse.

  
 Skal vi vælge at bruge Elevplan?
Minimize
Elevplan er også et værktøj til planlægning og koordination mellem skole - virksomhed - elev.

Man kan selvfølgelig bruge andre måder at kommunikere på fx papir/blyant eller telefon/mail.  Undervisningsministeriet anbefaler og støtter brugen af Elevplan som en fælles digital platform. Ministeriets støtte har flere fordele:

• Værktøjet er gratis for virksomhederne
• Elevplan videreudvikles løbende
• Virksomhederne får support i anvendelsen
• Flere og flere skoler og virksomheder bruger Elevplan til en samlet planlægning.
 
Alle skoler skal anvende Elevplan for skoledelen.
brand

1 - Ansættelse

Login