1e - Elevens uddannelsesplan

  
 AnchorMenu
Minimize
  
 Uddannelsesplan for eleven
Minimize

Ved ansættelse af elever opstår der ofte spørgsmål:

• Hvad skal eleven arbejde med?
• Hvad skal eleven lære og hvornår?
• Hvordan dokumenterer vi uddannelsesforløbet?
• Hvilken oplærer skal lære eleven op og hvornår?
• Hvad kan eleven efter hvert skoleophold?

Det er en god ide at udarbejde en uddannelsesplan for elevens uddannelse i praktiktiden i jeres virksomhed.

Det kræver, at I afstemmer 3 ting med hinanden:

1. Praktikmålene for hele uddannelsen kan læses på www.elevplan.dk eller ses i de enkelte uddannelsers uddannelsesordninger.
2. Elevens/virksomhedens individuelle ønsker.
3. Mulighederne for arbejdsopgaver og læring i jeres virksomhed.

  
 Hvad er en personlig uddannelsesplan?
Minimize

Den personlige uddannelsesplan ("PUP") er en del af 'Erhvervsuddannelsesreform 2000'. Der er fra 2008 fuldt implementeret et krav om, at den elektroniske ”Elevplan” skal anvendes til alle elever. I Elevplan fremgår uddannelsens mål som en del af elevens uddannelsesplan med mulighed for at tilføje egne mål for uddannelsen.

Hver elev er principielt med til at sammensætte sit eget uddannelsesforløb. Når eleverne starter i virksomheden efter uddannelsens grundforløb på skolen, skal der være oprettet en personlig uddannelsesplan i Elevplan.

Elevens personlige uddannelsesplan tilpasses herefter hos virksomheden, og udformningen afhænger i høj grad af virksomhedens aktuelle og fremtidige opgaver. Her kan følgende inddrages:

  • Korttidsplanlægning / langtidsplanlægning. 
  • Inddragelse af eleven i planlægningen.
  • Udtræk af de beskrevne praktikmål i uddannelsesordningen eller inddragelse af fagets logbog i planlægningen, hvis en sådan findes ellers
  • Oplærerens beføjelser til at tildele eleven opgaver.
  • Større virksomheder har ofte lærlingeafdeling og turnusplan for deres elever.
  • Mindre virksomheder kan aftale milepæle i elevens uddannelse fx aftaler om hvilke opgaver, der er hensigtsmæssige for eleven i den kommende periode.

Kombinationsaftale/udstationering
Hvis virksomheden ikke har opgaver, der kan dække samtlige mål i uddannelsen. Hvis det er tilfældet, skal det ved indgåelse af aftalen aftales, hvordan eleven kan kvalificere sig på anden vis:

• enten via skolen
• eller ved hjælp af en en anden virksomhed. (kombinationsaftale eller udstationering)

 

  
 Et digitalt planlægningsværktøj: Elevplan
Minimize

Undervisningsministeriet stiller virksomhederne et gratis digitalt planlægningsværktøj til rådighed – Elevplan. Praktikvirksomheden kan få adgang til dette værktøj  ved at henvende sig til skolen om at få login. 

Alle skoler skal efter loven anvende elevplan til elevens uddannelsesplan. Flere virksomheder anvender desuden også dette værktøj.

Det særlige ved Elevplan er at både virksomheden, eleven og skolen i fællesskab kan bruge værktøjet til planlægning af uddannelsen.

For en nærmere beskrivelse af Elevplan se modul 1f.

 

  
 Elevsamtaler
Minimize
Det er en god  ide at fortælle eleven, at I i løbet af uddannelsen vil have regelmæssige samtaler til afklaring af:

• Elevens faglige niveau
• Overholdelse af regler og aftaler
• Elevens personlige og sociale udvikling
• Samspil med skoleuddannelsen
• Elevens forventninger til jer som praktikvirksomhed

Det er en god ide at sætte samtalerne i system og passe det ind i elevens personlige uddannelsesplan.

Se nærmere afsnit 5b
brand

1 - Ansættelse

Login