Medier og andre kanaler
Minimize

 

Nogle brancher har meget nemt ved at få elever, andre brancher skal knokle for at få opmærksomhed.
Nogle virksomheder kan være nødt til at annoncere for at få en elev:

•    I den lokale avis
•    I en landsdækkende husstandsomdelt gratisavis
•    I et ungdomsblad
•    Opslag på skolen
•    På Internettet. Der findes mange hjemmesider, bl.a. www.jobindex.dk og www.praktikpladsen.dk

Andre måder kan være at finde de steder, hvor de unge opholder sig: Fritidsklubber, sportsklubber, folkeskoler m.m.

 

 Mund til mund
Minimize
Jungletrommerne fungerer stadig væk i dagens Danmark. Den bedste kilde til at finde de rette lærlinge er ofte de ansatte, andre lærlinge og "nogen der kender en". Det siges, at det er især to parter, der er med til at afgøre valget: Nemlig elevens mor og kammeraternes valg.

Når der er en en ledig uddannelsesplads, gælder det om at få så mange som muligt til at være opmærksomme på potentielle elever: Egne medarbejdere kan fx sprede budskabet. En effektiv metode er at præsentere jeres virksomhed gennem jeres nuværende elever.

I kan sætte opslag op på den lokale tekniske skole og informere lærerne om den tomme lære-/elevplads.
 Brug erhvervsskolen
Minimize

Brug jeres erhvervsskole ved rekruttering af elever. Mange erfarne lærere kan pege på, hvor kemien vil passe mellem en elev og en virksomhed.

Virksomhederne kan allerede være aktive i elevernes grundforløb på skolen og stille sig til rådighed ved afklaring af uddannelsesvalg, fx gennem virksomhedsbesøg eller kortere praktikforløb:
En praktik på 1-2 ugers varighed som en del af grundforløbet kan styrke elevens sikkerhed i sit uddannelsesvalg. Eleven får mulighed for at prøve faget og møde kommende kollegaer.

Det giver også mulighed for, at I kan afprøve jeres gensidige kemi: Fungerer det? - Er det den rette elev at satse på?
På den måde kan I afklare jeres forventninger til en lærling fx om at møde til tiden, krav til arbejdsindsats, samarbejde.
Et praktikforløb har ofte også den effekt, at det "tænder" den unge i sit grundforløb og det er lettere at få motiveret de unge, når de unge ved, hvad de kan se frem til i praktikuddannelsen.

 Internettet
Minimize

Internettet er fyldt med muligheder. En af dem er webstedet www.praktikpladsen.dk.

Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

•    Som elev kan man finde virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever.
•    Som virksomhed kan man via et brugernavn og en adgangskode kalde elevprofiler frem.
•    Man kan også annoncere efter elever.

I kan få udleveret jeres brugernavn og adgangskode hos erhvervsskolen.

Vær også opmærksom på jeres egne hjemmesider! Flere og flere søger job via nettet, og det første indtryk sker ofte gennem hjemmesiden. Eleverne undervises i jobsøgning på skolerne. Her surfer de ofte på nettet og kigger på virksomhedernes hjemmesider.

Virksomhedens egen hjemmeside kan anvendes aktivt ved at klargøre den til at kunne tage imod digitale ansøgninger.

 At ansætte nydanske elever
Minimize

Virksomhederne har også mulighed for det potentiale, der er i gruppen af nydanskere. Det kan kræve nytænkning og måske også bearbejdning af nogle myter og fordomme at få en nydansk elev.

Det kan betyde, at man som oplærer skal forholde sig til en anden kulturbaggrund. Men det kan også blive meget givende for arbejdspladsen!

 

 Samarbejde med folkeskolen
Minimize
Et samarbejde med folkeskolen kan give gode resultater, men elever og også uddannelsesvejledere kan have et mangelfuldt billede af uddannelser fx om smedeuddannelserne og struktøruddannelsen, der ikke ligefrem er et modeerhverv hos de unge.

Her kan det være en god ide at få mulighed for erhvervspraktik for elever fra 8. og 9. klasse.

Et samarbejde med områdets produktionsskoler kan ligeledes anbefales, idet elever herfra ofte vil være motiverede og parate til at indlede en faglig uddannelse. Erhvervsskolerne har fra 2009 fået pålagt et formaliseret samarbejde med de lokale produktionsskoler, et samarbejde de lokale virksomheder kan drage nytte af ved rekruttering af nye elever.
 Virksomhedens kontaktpersoner
Minimize
En lærer på erhvervsskolen er mere end en underviser. Nogle lærere er konsulenter, de såkaldte LOP-konsulenter (lære- og praktikpladskonsulenter), der arbejder med professionel vejledning af virksomhederne.

Det kan anbefales at sørge for en fast personlig kontakt til skolen. På denne måde får I mulighed for:

•    At følge med i den aktuelle uddannelse
•    At følge eleven tæt, selv når han/hun ikke er hos jer
•    At være på forkant med vanskelige faser i elevens uddannelse
•    At samle op, hvis der skulle være problemer
•    At få en forståelse for elevens øvrige verden
•    At udveksle faglige erfaringer
•    At trække på lærerens kontakter til andre virksomheder eller til lokale uddannelsesudvalg.

På de fleste skoler vejleder lærerne eleverne i deres uddannelse og deres valg. Derfor vil lærerne ofte også have kontakt til de virksomheder, hvor eleverne søger praktikplads.